Bönetidtabell

Övrigt


Övriga aktiviteter som vi brukar delta i varje år:

- Föreningen deltar i "Valstadagen" med egen stånd varje år.

- Vi deltar i olika utställningar och ställer ut information om Islam i samarbete med biblioteket i Märsta.

- Vi samarbetar med Migrationsverkets förvar i Märsta och vår Imam besöker de intagna för att ge psykiskt stöd vid behov.

- I samarbete med centrumbiblioteket, ABF har vi bjudit in ett antal författare i det sk. "Författarbesök" som ABF håller i. Vi har bl.a. bjudit in Michael Lundh för att han ska presentera sin bok ”Mickes Metoder”. En slags handbok om tonåringars faror de möter i livet. Gäng, rasism, droger, mobbing m.m. och vad man som förälder eller annan vuxen gör för att förhindra att våra ungdomar drabbas av detta.
Aktuellt
Grundkurs i tajweed i samarbete med "Quran Academy":
Kursen startar 15 januari 2012 insha Allah och är för båda bröder och systrar. Kursen är avgiftsfri men antalet platser är begränsat därför först till kvarn-principen gäller.

Till kurssidan >>

Aktivitets kalender
Mosképrojektet