Bönetidtabell

Om oss


Märstamoskén, Islamiska Kulturföreningen i Märsta (IKFM), bildades i februari 1999 och består idag (2011) av mer än 350 medlemmar med ursprung från olika länder. Vår förening är sunniinriktad men är öppen för alla nationaliteter, i motsats till andra islamiska föreningar som ofta är begränsade till en viss nationalitet. Våra medlemmar är av ca 20 nationaliteter.

Via föreningen vill vi verka för integration av muslimer i Sverige och för att ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra för att motverka fördomar och islamofobi.

Vi vill också ge religiös service och samla muslimerna i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

Vi är en del av samhället och vi finns där vi behövs. Vi har t.ex. varit med och nattvandrat i kommunen.

Föreningen samarbetar också med krisberedskapsmyndigheten i Sigtuna kommun och vi finns som jourhavande Imam, som kommuninvånarna kan kontakta vid krissituationer.

Föreningen är också medlem i kommunens stödgrupp POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) och vi var mycket aktiva under Tailands flodvågs-katastrofen "Tsunami" och vi erbjöd våra tjänster till offrens anhöriga.

Föreningen är politiskt obunden.
Aktuellt
Grundkurs i tajweed i samarbete med "Quran Academy":
Kursen startar 15 januari 2012 insha Allah och är för båda bröder och systrar. Kursen är avgiftsfri men antalet platser är begränsat därför först till kvarn-principen gäller.

Till kurssidan >>

Aktivitets kalender
Mosképrojektet