Bönetidtabell

Våra målsättningar


- Vi vill verka för svensk muslimsk identitet samt främja mångfalds-
tänkandet bland våra medlemmar.

- Att upplysa våra medlemmar om det svenska samhället och arbeta för att underlätta deras integration och positiv anpassning i Sverige.

- Att anordna kurser, studiecirklar, seminarier, konferenser samt idrotts- och fritidsverksamheter för våra medlemmar i kommunen.

- Att samarbeta med andra svenska eller muslimska föreningar för att förbättra samförstånd och öka samverkan.

- Vi vill arbeta för att motverka all slags diskriminering av våra medlemmar i samhällets alla områden.

- Vi vill ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra, samt motverka fördomar och den rådande islamofobin.

- Vi kommer att arbeta för främjandet av ett sunt liv bland våra ungdomar fritt från drog- och alkoholberoende.
Aktuellt
Grundkurs i tajweed i samarbete med "Quran Academy":
Kursen startar 15 januari 2012 insha Allah och är för båda bröder och systrar. Kursen är avgiftsfri men antalet platser är begränsat därför först till kvarn-principen gäller.

Till kurssidan >>

Aktivitets kalender
Mosképrojektet