BönetidtabellGUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt. [Koranen 24:35]    
Aktuellt
Utställning i samarbete med Sigtuna Kommun:
Mosken anordnar två utställningar med temat: Islam, Koranen, vetenskapen i samarbete med Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket i Märsta.

Utställning 10/4 - 25/4
Utställning 14/5 - 1/6

Aktivitets kalender
Mosképrojektet