BönetidtabellFredagsbönen och Taraweeh-bönen är inställd med anledning av coronaviruset!

På grund av coronaviruset och för att skydda allas hälsa och förhindra spridningen av viruset har moskéns styrelse beslutat att upphöra med fredagsbönen tillsvidare. Vi omvärderar vårt beslut utifrån hur situationen utvecklar sig senast torsdag varje vecka. Information om när fredagsbönen börjar igen annonseras här.

Styrelsen har också beslutat att inte ordna taraweeh-bönen under Ramadan. Detta för att minsta smittrisken för coronaviruset och därmed rädda liv.GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt. [Koranen 24:35]    
Aktuellt
Utställning i samarbete med Sigtuna Kommun:
Mosken anordnar två utställningar med temat: Islam, Koranen, vetenskapen i samarbete med Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket i Märsta.

Utställning 10/4 - 25/4
Utställning 14/5 - 1/6

Aktivitets kalender
Mosképrojektet